y

 Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach

MEN       WOM      Kuratorium       WODIiP       CKE       OKE Wrocław       Gmina Świerczów       WSzPWN       WSiP       Polska

 

  Strona główna

  Aktualności

  Informacje o szkole

  Historia szkoły

  Pracownicy

  Dokumenty szkolne

  Przyjaciele szkoły

  Dla rodziców

  Dla ucznia

  Plan zajęć

  Galeria

 

     Napisz do nas

                         

MUZYKA, ŚPIEW I TANIEC

„Człowieku, naucz się tańczyć,
Bo aniołowie w niebie
Nie będą wiedzieli, co z tobą zrobić”
Święty Augustyn

Od bieżącego roku szkolnego w Bąkowicach działa zespół taneczno - wokalny „Halka”. Opiekunem zespołu, który liczy 20 osób, jest Kol. Renata Boduch. Na zajęciach uczniowie poznają tańce nowoczesne, narodowe a przede wszystkim regionalne. Zajęcia pozwalają dzieciom rozwijać zainteresowania, pożytecznie spędzać czas wolny, a jednocześnie dbać o zdrowie i rozwój fizyczny. Praca w zespole tanecznym uczy dyscypliny, odpowiedzialności i współdziałania. Pomaga kształtować pozytywne cechy charakteru i pożądane społecznie postawy. Sprzyja nawiązywaniu i zacieśnianiu więzi koleżeńskich. Na zajęciach taneczno - wokalnych tańcu nierozerwalnie towarzyszy śpiew. Pieśń poprzez treść słowną kształtuje u dzieci emocjonalny stosunek do zjawisk życia i wydarzeń historycznych, a także wyobraźnię i fantazję. Zbiorowe śpiewanie jest dla uczniów fantastyczną szkołą życia: wdraża do pracy w grupie, uczy współdziałania, realizując w ten sposób zadania wychowania społecznego i moralnego. Przyzwyczajenia i nawyki muzyczne zakorzenione w młodości przyniosą olbrzymie korzyści w życiu człowieka dorosłego.

Zespół swoimi występami uświetnia uroczystości szkolne i środowiskowe, takie jak kiermasze gminne czy festyny. Duże uznanie przyniósł, zorganizowany w kościele parafialnym w Bąkowicach, występ grupy wokalnej. Koncert był podziękowaniem dla wszystkich rodziców za trud włożony w wychowanie młodego pokolenia. Stroje, stylizowane na ludowe, dla grupy tanecznej zostały zakupione dzięki udziałowi w projekcie „Tradycja naszym dziedzictwem” realizowanym na terenie Gminy Świerczów w ramach Europejskiego Funduszy Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków w ramach Osi 4 LEADER Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Członkowie zespołu, wraz z opiekunem, kierują słowa podziękowania do Zarządu Banku Spółdzielczego w Namysłowie, za ufundowanie obuwia dla zespołu. Serdecznie dziękujemy również Anonimowemu Darczyńcy za ufundowanie kompletnego stroju dla ósmej pary grupy tanecznej. Dzięki Waszej pomocy stroje do występów są kompletne, a dzieci znakomicie się w nich prezentują.

 

dyrektor szkoły - Cezary Zając

wstecz